Invigning av Kalmars första p-hus

Idag var det invigning av Kalmars första p-hus med plats för 630 bilar i 6 våningar. Det finns även ett 60-tal utvändiga p-platser. P-huset är främst för boende i Linnéstaden, men även för besökande och arbetande på polisen och det framtida häktet i grannfastigheten.