Förvärv av gamla postdepån i Kalmar

Igår förvärvade och tillträdde P&E Fastigheter fastigheten Alhagen 1 i Kalmar för 20,6 mkr. Alhagen 1 är den gamla postdepån ute vid handelsområdet Hansa City, som tidigare har ägts av KIFAB och var en del av affären som gjordes mellan SBB och KIFAB tidigare i år. Fastigheten är fullt uthyrd till Hyreslandslaget till och med 2024-12-31. Parallellt med uthyrningen pågår det ett planarbete och strategin är att på sikt utveckla handel och service på fastigheten.

Alhagen 1 är en fastighet som vi länge har velat komma åt med sitt strategiska läge intill Hansa City. Ett område som vi idag förvaltar och som vi ser har en stor efterfrågan, så det känns väldigt roligt att vi fick till affären.