Dollarstore öppnar i Hansa City, Kalmar

Dollarstore har valt Hansa City för en nyetablering i Kalmar. Beräknad öppning sker i början av 2022 med en big-box-lösning på 2 600 kvm i anslutning till Modehuset, men med egen entré. Under hösten 2021 kommer projektet med förflyttning av butiker starta i Modehuset och förhandlingar pågår just nu med berörda butiker.

I samband med Dollarstores etablering kommer även Modehuset att utvecklas konceptuellt och få ett nytt uttryck, vilket kommer göra byggnaden och området än mer attraktivt.