Tvättbjörnen 1

Kalmars moderna polishus, med fastighetsbeteckningen Tvättbjörnen 1, ligger strategiskt beläget utmed Erik Dahlbergs väg, som är huvudled mellan E22 och Kalmar centrum. Fastigheten omfattar 11 173 m² uthyrningsbar yta och disponeras av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Byggnaden stod klar för inflyttning 2008 och är uppbyggd kring två innergårdar, varav den ena är en hårdgjord trafikgård till intag och serviceplatser och den andra en oas med planteringar och möjlighet till utevistelse. Huset har en höghusdel med fasadpanel av cederträ och en låghusdel av betongelement med inslag av grafisk betong.

Besöksadress är Galggatan 4.