Stenbocken 1

Handelsplatsen Pål Jungs Hage färdigställdes under 2008 och 2009 och omfattar ca 28 000 m² handel med hyresgäster som City Gross, Stadium, Mio, Rusta och Jysk samt byggrätter motsvarande ytterligare ca 10 000 m². Ligger norr om Nyköping längs med E4:an. Nyligen genomfördes ett större utvecklingsprojekt med etableringar av ChopChop, KFC och Dollarstore.

Pål Jungs Hage