Stenbocken 1

Området som färdigställdes under 2008 och 2009 omfattar ca 28 000 kvm handel med hyresgäster som City Gross, Stadium, Mio, Rusta och Jysk samt byggrätter motsvarande ytterligare ca 10 000 kvm. Ligger norr om Nyköping längs med E4:an. Nyligen genomfördes ett större utvecklingsprojekt med etableringar av ChopChop, KFC och Dollarstore.