Stenbocken 1

Handelsplatsen Pål Jungs Hage färdigställdes under 2008 och 2009 och omfattar ca 28 000 m² handel med hyresgäster som City Gross, Stadium, Mio, Rusta och Jysk samt byggrätter motsvarande ytterligare ca 10 000 m². Ligger norr om Nyköping längs med E4:an. Nyligen genomfördes ett större utvecklingsprojekt med etableringar av ChopChop, KFC och Dollarstore. Regio har även tecknat avtal med EKO om byggnation och uthyrning av en 8 000 m² stor butik inom området, med planerad öppning under hösten 2023.

Pål Jungs Hage