Österåker Runö 7:262 och 7:263

Nytt handelsområde på ca 7 000 m² byggrätter vid infarten till Åkersberga med hyresgästerna Willys och Rusta.

Besöksadress är Korsgårdesvägen.