Mimer 3

Polishuset i Västervik uppfördes 2006 och har fastighetsbeteckningen Mimer 3. Arean är på 3 857 m² och hyrs av Polismyndigheten. Byggnaden består av en tvåvåningsdel i form av en klarblå mittkärna som sträcker sig ut såväl öster, väster som uppåt. Mot denna del lutar sedan på båda sidor lägre och kortare byggnadskroppar. Mot norr har den en böljande form som ger huset en spännande exteriör. Planlösningen är framtagen i samarbete med polisen för att passa myndighetens behov.

Besöksadress är Breviksvägen 35.