Kristianstad Härlöv 50:80

Handelshus om 8 200 m² strategiskt beläget i direkt anslutning till E22, väg 21 och väg 19. När het till såväl centrala Kristianstad som närbelägna tätorter. Hyresgäster är Media Markt, Jula och Hööks Hästsport.

Besöksadress är Häråkravägen 4.