Kardanen 6

Handelsområde med nio handelsfastigheter i Boglundsängen, Örebro med attraktivt läge i anslutning till E18/E20. Området omfattar 12 000 m² handel och 30 000 m² byggrätter. Hyresgäster i området är Ica Maxi, City Gross, MIO, Arken Zoo, Rusta,  m.fl. Hyresgäster i Kardanen 6 är bl.a. ChopChop.

Besöksadress är Monologgatan 1.