Generatorn 5

I Flemingsberg söder om Stockholm ligger fastigheten Generatorn 5 i vilken Huddinge kommun hyr lokal som inrymmer två sporthallar.

Besöksadress är Ebba Bååts torg 20.