Apoteket 6

Fastigheten ägs av Regio. Apoteket är belägen i Jönköping city. Fastigheten består av två huskroppar och innehåller bostäder, kontor, vård, gym, hotell och handel. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Vox Hotel, Kapp-Ahl, Normal, Lindex och Försäkringskassan.

Byggnadsår 1973 tillbyggnad 1977, 1980.

Östra Storgatan 15-19
Lantmätargränd 2-6
Lejongatan 2-6
Borgmästargränd 1A-1D