Asken 2

Fastigheten ägs av Regio. Asken är belägen på Atollen i Jönköping city och innehåller bostäder, kontor, handel, café och restauranger. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Consid, Bernards, Story, och Ombrelli.

Byggnadsår 2013.

Södra Strandgatan 18-22
Fiskargränd 2-10
Lantmätargränd 34-40
Lillsjöraden 16-24