Del av Ljusta 2:13

Volymhandelsfastighet i Birsta, Sundsvall om ca 5 000 m² med hyresgäster som XXL Sport & Vildmark samt Kungsängen. Byggnation av Jureskogs och ChopChop pågår.

Besöksadress är Norra vägen 101.