Del av Ljusta 2:13

Volymhandelsfastighet i Birsta, Sundsvall om ca 5 000 kvm med hyresgäster som XXL Sport & Vilmark samt Kungsängen. Byggnation av Jureskogs och ChopChop pågår.

Besöksadress är Norra vägen 101.