Byggmästaren 3

Volymhandelsfastighet med två hyresgäster, Blomsterlandet och ÖoB, i handelsområdet Norra Backa i Borlänge.

Besöksadress är Norra Backagatan 1-8.