Astern 11

Fastigheten ägs av Regio. Astern är belägen i Jönköping city och innehåller bostäder, kontor, handel och café. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Espresso House, Sykes, Akademibokhandeln och Dressmann.

Byggnadsår 1939 med tillbyggnad 1958.

Östra Storgatan 26-32
Lantmätargränd 8-10
Smedjegatan 21-25