Andelen 3

Fastigheten ägs av Regio. Andelen är belägen i Jönköping city och innehåller studentbostäder, kontor, handel och gym. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Nordic Wellness, Åhléns, Synsam, PMU  Second Hand och Cervera.

Byggnadsår 1959, tillbyggnad 1968.

Östra Storgatan 34
Lantmätargränd 5-9
Smedjegatan 27-33