Almen 6

Fastigheten ägs av Regio. Almen är belägen i Jönköping city och innehåller bostäder, kontor, handel och restaurang. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Indiska, The Body Shop och Pinchos.

Byggnadsår 1931 (stenbyggnad) och 2016 (träbyggnad).

Östra Storgatan 16-18
Smedjegatan 11-13