Alhagen 3

P&E Fastigheter har förvaltningsuppdrag för samtliga fastigheter i Hansa City området, exklusive IKEA och Guldfågeln Arena. I området finns även City Gross, Media Markt, Stadium och Kungsängen etablerade. Dessa hyresgäster bedriver sin verksamhet i fastigheten Alhagen 3 som ägs av Svenska Handelsfastigheter och har en total uthyrbar yta på ca 18 800 m².