Alhagen 2

Retail Park
P&E Fastigheter har förvaltningsuppdrag för samtliga fastigheter i Hansa City området, exklusive IKEA och Guldfågeln Arena. Fastigheterna Bilen 10 samt Alhagen 2 ägs av AEVS Finkviken och har en total uthyrbar yta på drygt 27 400 m². I fastigheten Alhagen 2 bedriver Bauhaus sin verksamhet.

Besöksadress är Bilbyggarvägen.