Tegnér 15

Affärshuset Tegnér är en ljus och modern shoppinggalleria med ett brett och inspirerande utbud av 25-talet butiker. Det ligger centralt utmed Växjös största affärsgata gränsande till Oxtorget och har Växjös enda parkeringshus. P&E Fastigheter ansvarar för centrumledningen av fastigheten.

Besöksadress är Storgatan 36-40, Västra Esplanaden 5.

Tegnér