Vi erbjuder våra uppdragsgivare en rad tjänster såsom:

Asset management
Övergripande ansvar för fastighetsportföljs ekonomi, teknik, hyresgäster och uthyrning. Upprättande av affärsplaner och löpande rapportering.

Property management
Ansvarig för fastighetsekonomi, teknik och hyresgäster.

Teknisk förvaltning
Ansvarig för drift- och underhållsbudget, planerat underhåll, tekniska installationer och upphandling av entreprenörer.

Fastighetsskötsel
Tillsyn och skötsel av fastigheter (inre- och yttre), beställning av underhållsåtgärder (felavhjälpande).

Uthyrning, ansvarig
Strategi för uthyrning, hyresgästmix och hyressättning.

Centrumledning
Planera och samordna handelsplatsens marknadsföring. Budgetera samt upphandla och genomföra aktiviteter.

Uthyrning
Marknadsföra lediga objekt, uppsökande verksamhet, upprätta hyreskontrakt med villkor, kontraktshantering, information i fastighetssystem, avisering, inkasso, budget och prognos avseende hyresintäkter samt avräkning.

Vi kan också genom P&E Support även erbjuda följande tjänster:

Bolagsekonom
Övergripande ansvarig för bolagsekonomi. Årsredovisningar och deklarationer, inklusive skatt.

Redovisningsekonom
Löpande redovisning, leverantörsbetalningar, hyresbetalningar och myndighetsrapportering.

Fastighetscontroller
Rapportering (budget, prognos), resultatanalyser vid rapportering, likviditetsprognoser, projektuppföljning och frivillig skattskyldighet.

Välkommen att kontakta oss!