Vi erbjuder våra uppdragsgivare följande tjänster:

Fastighetsutveckling
Leda utvecklingsarbetet av en fastighet eller fastighetsportfölj. Leda arbetet med nya detaljplaner samt göra lönsamhetskalkyler.

Projektchef
Chef för större projekt med eventuella delprojekt och projektorganisation.

Projektledning
Ansvara för hela byggprocessen. Underlag för kravspecifikation, förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenör, genomförande, uppföljning och överlämning till förvaltare samt projektekonomi.

Välkommen att kontakta oss!