P&E Fastighetspartner AB

Organisationsnummer: 556666-7282

Kalmar

Besöksadress:
Västra Sjögatan 9
392 32 KALMAR
Postadress:
Box 53
391 20 KALMAR

Växel: 0480-590 88

Stockholm

Kungsgatan 35
111 56 STOCKHOLM

Jönköping

Besöksadress:
Smedjegatan 23A
553 20 JÖNKÖPING
Postadress:
Box 2232
550 02 JÖNKÖPING

Växel: 036-440 89 00