Välkommen till P&E Fastighetspartner

Vi erbjuder kvalificerade fastighetsrelaterade tjänster som skapar förädlat kapital. Kunskap, engagemang, lokal närvaro och delägarskap är våra framgångsfaktorer.

Senaste nyheterna

19 mars, 2020

› Försäljningsstart av Gadden, Kalmar

Nu har försäljningen av Gadden i centrala Kalmar startat. Det är nio radhus som byggs i ett av Kalmars mest omtyckta bostadsområden, Getingen. Preliminär inflyttning sommaren 2021 och försäljningen sker genom Pontuz Löfgren.

Läs mer om radhusen här

Läs mer

3 december, 2019

› Spiltan är med och bildar nytt fastighetsbolag

Spiltan är med och bildar nytt fastighetsbolag tillsammans med P&E med inriktning mot samhällsfastigheter. Det nya bolaget heter P&E Samhällsfastigheter AB. Läs mer om satsningen i pressmeddelande från Spiltan.

Läs pressmeddelandet på Cision här.

Läs pressmeddelandet på Spiltan här.

Läs mer